Békekoncert

az ukrajnai áldozatok megsegítésére

2022. május 6., péntek 18 óra
Debreceni Református Nagytemplom

Összefogással, segítséggel

A Debreceni Egyetem és annak fenntartója, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kezdeményezésére, a régió vezető egyházainak és Debrecen városának közreműködésével jótékonysági koncertet és adománygyűjtést szervez az Ukrajnában kialakult háborús helyzet miatt szenvedő civil lakosság segítéséért.


A pénzbeni támogatás mellett az összefogás erejét, a segíteni akarás szándékában létrejövő egységet is kifejezik a rendezvényen résztvevők. A támogatások az erre a célra létrehozott bankszámláról a Híd Kárpátaljáért Program részére kerülnek átutalásra egy összegben, a jótékonysági koncertet követően valamint az egyedi kérelmeket elbíráló adományozó bizottság döntése alapján támogatott szervezeteknek lesznek átutalva a jótékonysági koncertet követően.


A Békekoncert fővédnöke
Áder János, Magyarország köztársasági elnöke

Kossa György

Elnök Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány

A találkozás célja, hogy enyhítsük a szomszédban dúló háború nyomán kialakult humanitárius krízist, a fenntartó alapítvány, az egyetem, Debrecen város és a régió vezető egyházainak együttműködésében segítsük az elesetteket.

Bács Zoltán

Kancellár Debreceni Egyetem

Debreceniek vagyunk és egy közös ügyért állunk ki. A Debreceni Egyetem egy olyan hely, ahová 120 ország polgárai járnak, az intézmény nagy közösségként összefogja a kisebbeket, ezért is kötelességünk a példamutatás.

Puskás István

Alpolgármester Debrecen Megyei Jogú Város

Az itt élő polgárok együtt tudnak működni közös célokért. Mindenki egyszerre mozdult a baj első pillanatában, a város egy lélekként és testként igyekszik segíteni.

Fekete Károly

Püspök Tiszántúli Református Egyházkerület

Sok szállal kötődünk Kárpátaljához. A lelkipásztorok nagy számban végeztek a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Sok élő testvérgyülekezeti kapcsolatunk van. Alapvető kötelességünk, hogy velük együtt érezzünk és a segítségünket megmutassuk.

Kocsis Fülöp

Érsek-metropolita Hajdúdorogi Főegyházmegye

Boldogok a békességszerzők, mert ők Isten fiainak hívatnak. Békességet az tud szerezni, akinek a szívében is béke van.

Horovitz Tamás

Elnök Debreceni Zsidó Hitközség

Ez a szörnyű háborús helyzet még inkább arra kötelez minket, hogy az az együttműködés, a jócselekmény, amit eddig is próbáltunk tenni, meghatványozódjon, hogy vallási hovatartozást félretéve segítsük a háború elől menekülőket.

Gál Natália

Színművész, az est háziasszonya Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház

Az Ember maga teremti meg a körülötte lévő világot: legyen az születés, élet vagy akár öldöklés és halál. Teremtsünk Békét, hogy létezzen a Jövő.

Asztalos Richárd

Igazgató-lelkész Debreceni Evangélikus Egyházközség

Mindig öröm, hogy részt vállalhatunk testvéreink megsegítésében, de a legnagyobb öröm az lenne, ha nem volna szükség a mostani összefogásra. Mindig öröm, hogy részt vállalhatunk testvéreink megsegítésében, de a legnagyobb öröm az lenne, ha nem volna szükség a mostani összefogásra.

Adománygyűjtés

Az Ukrajnában kialakult háborús helyzet miatt menekülni kényszerülők megsegítésére, kiemelten a Kárpátaljai magyarok megsegítésére a kormány létrehozta a Híd Kárpátaljáért Programot, melynek keretében mindenkinek lehetősége van segíteni. A szervezőkhöz több egyedi kérelem is érkezett, melyeket adományozó bizottság bírálja majd el és dönt a támogatás mértékéről. A koncertet követően hozzák nyilvánosságra a szervezők a támogatott szervezetek felsorolását.

Banki utalás

MKB bank: 10300002-13266979-00034909 (Tulajdonosa: Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány) IBAN szám: HU94 10300002-13266979-00034909

Készpénzes adomány

A koncert helyszínen készpénz adományozására lehetőség nyílik.
Műsor

Köszöntőt mond

Kossa György

a GTIDEA Kuratóriumának elnöke

Papp László

DMJV polgármestere

Közös ima

Fekete Károly

református püspök vezetésével

A mű szerzője, címe

J. S. Bach: d-moll kettősverseny BWV 1060 - I. tétel

Koncertmester/vezényel

Alexáné Kardos Ildikó

Szóló(k), közreműködők

Ittzés Tamás hegedű, Nagy Csaba oboa

A mű szerzője, címe

J. S. Bach h-moll szvit BWV 1067 – Bourrée, Polonaise, Menuett, Badinerie

Koncertmester/vezényel

Alexáné Kardos Ildikó

Szóló(k), közreműködők

Jobbágy Bianka fuvola

A mű szerzője, címe

Farkas Ferenc: Alkony

Koncertmester/vezényel

Nemes József

A mű szerzője, címe

Ramiro Real: Vivamus

Koncertmester/vezényel

Nemes József

A mű szerzője, címe

Franz Biebl: Ave Maria

Koncertmester/vezényel

Nemes József

A mű szerzője, címe

Balla D. Károly: Tövisek közt

A mű szerzője, címe

Händel: Messiás HWV 56 - Hallelujah, Worthy is the Lamb, Amen

Koncertmester/vezényel

Somogyi Tóth Dániel - Debrecen város főzeneigazgatója

Találkozzunk és
segítsünk együtt!
Időpont 2022. május 6., péntek 18 óra
Helyszín

Debreceni Református Nagytemplom

(4026 Debrecen, Piac u. 4-6.)
Belépés Ingyenes
Társszervezők